Begrijpend lezen (2)

Lees eerst de tekst. Maak daarna de vragen.